Pacjenci są proszeni o odwoływanie zabiegów z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Wizyta odwołana w terminie późniejszym skutkuje potrąceniem 20% kosztów zabiegu przy kolejnej wizycie, sytuacje wyjątkowe rozpatrywane są indywidualnie.

Wizyta nieodwołana skutkuje pokryciem całkowitego kosztu wizyty przy wizycie kolejnej.

Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad, skróci to czas oczekiwania na wizytę przez wszystkich pacjentów.