Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi (ang. Breast Cancer Awareness Month). W tym szczególnym okresie podejmujemy tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25%) i najczęstszą przyczyną zgonu (14%), a chore na raka piersi stanowią 36% kobiet żyjących z nowotworami. Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu. Największą zachorowalność na raka sutka notuje się krajach uprzemysłowionych (Belgia, Dania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania). Najmniej zachorowań występuje w krajach Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. Region geograficzny jest czynnikiem istotnie modyfikującym ryzyko zachorowania na raka piersi. Porównanie ryzyka zachorowania Japonek będących emigrantkami do Stanów Zjednoczonych i mieszkanek Japonii wskazuje na wyrównywanie ryzyka rozwoju choroby nowotworowej u imigrantek w porównaniu do tego, które notowane jest u kobiet w nowym miejscu zamieszkania. W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń przedwczesnej umieralności kobiet. Rak piersi występuje również u mężczyzn, choć bardzo rzadko. Czynniki ryzyka rozwoju choroby są złożone, jednak kluczowy wpływ wdają się mieć czynniki związane ze stanem hormonalnym kobiety (czynniki reprodukcyjne, wiek pokwitania i przekwitania, stosowanie preparatów hormonalnych). Czynnikiem, który znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na raka sutka, jest obecność u danej osoby mutacji genu BRCA1 lub genu BRCA2. Szacuje się, że 4-8% raków piersi może być wynikiem dziedzicznych mutacji, pozostałe przypadki są następstwem sporadycznych mutacji w komórkach somatycznych.

Częstość występowania raka piersi wzrasta z wiekiem. Wśród kobiet przed 45 rokiem życia nowotwór występuje rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia (w Polsce 80% pacjentek). Decydujące znaczenie w kontekście profilaktyki i zapobiegania rozwojowi zaawansowanego nowotworu piersi ma jego diagnostyka i wczesne wykrycie (wtórna profilaktyka) oparta na regularnie przeprowadzanych badaniach mammograficznych (skrining). Miesiąc Świadomości Raka Piersi (tzw. różowy październik) celebrowany jest na świecie od 1985 roku.

4 października przypada ŚWIATOWY DZIEŃ ONKOLOGII. Tego dnia w wielu szpitalach onkologicznych organizowana jest tzw. Biała Sobota. Z tej okazji można skorzystać z bezpłatnych konsultacji, wykładów i spotkania ze specjalistami

15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi (ang. Breast Health Day), który ma przypominać kobietom w Europie o istotnym wpływie stylu życia na ich zdrowie oraz konieczności zachowania czujności onkologicznej w kontekście nowotworów sutka. Symbolem walki z rakiem piersi jest różowa wstążka.

Breast Reconstruction Awareness Day (BRA Day), zwany w Polsce Dniem Informacji o Rekonstrukcjach Piersi, jest ideą ogólnoświatową, która ma na celu edukację i promowanie zabiegów rekonstrukcji piersi po mastektomii. Kluczowym punktem obchodów BRA Day w Polsce będzie uroczysta gala, która odbędzie 19 października 2018 roku w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Bohaterkami gali będą Pacjentki (BRA-vissme), które pokonały chorobę (bądź są w trakcie leczenia). Podczas wydarzenia odbędą się aukcje z których dochód zostanie przeznaczony na wsparcie idei rozwoju rekonstrukcji piersi.