Kinezyterapia

Kinezyterapia czyli ćwiczenia ruchowe, powodują wzrost sprawności pompy mięśniowej. Skurcz mięśnia zwiększa ciśnienie tkankowe, powodując dośrodkowy wyrzut krwi podczas skurczu i powtórne wypełnienie naczyń podczas rozluźnienia.

Dużą rolę w profilaktyce i leczeniu obrzęku limfatycznego odgrywają ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zwiększają one ruchomość obręczy klatki piersiowej, obręczy barkowej i kręgosłupa. Przy współudziale ćwiczeń oddechowych zwiększają siłę mięśni oddechowych i ułatwiają opróżnianie się dużych naczyń chłonnych do układu żylnego.

Stosowane ćwiczenia powinny być oparte na dynamicznej pracy mięśni. Praca taka, polegająca na rytmicznych skurczach mięśni, stwarza najkorzystniejsze warunki oddziaływania na układ naczyń limfatycznych i krwionośnych, przy jednoczesnej poprawie zakresu ruchu masy mięśniowej.

Ćwiczenia fizyczne kończyny powinny być tak dobrane, by zwiększając odpływ chłonki, nie powodowały zarazem dodatkowego przekrwienia mięśni, co może nasilać obrzęk. Do ćwiczeń realizowanych w naszym gabinecie zaliczamy:

  • ćwiczenia w podwieszeniu
  • ćwiczenia czynne i bierne
  • ćwiczenia oporowe
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia ogólnousprawniające
  • gimnastyka lecznicza
  • gimnastyka korekcyjna