Uwaga pacjenci

Pacjenci są proszeni o odwoływanie zabiegów z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Wizyta odwołana w terminie późniejszym skutkuje potrąceniem 20% kosztów zabiegu przy kolejnej wizycie, sytuacje wyjątkowe rozpatrywane są indywidualnie. Wizyta nieodwołana skutkuje...