Paszport Zdrowej Kobiety

Konferencja pod patronatem Gabinetu fizjoterapii Od Nowa. Miałam przyjemność również wygłaszać na niej referat dotyczący roli aktywności fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych.Konferencja odbyła się w ramach akcji profilaktycznej Paszport Zdrowej...